Pentru a preîntâmpina orice problemă ulterioară vă rugăm să citiți termenii şi condiţiile de accesare a site-ului www.cosanzeana.md şi de plasare a comenzilor.

1. Drepturi de autor

Toate materialele postate pe acest site (imagini, texte, logo, elemente grafice) sunt proprietatea S.C. COSÂNZEANA PROF S.R.L şi/sau a producătorilor/furnizorilor săi şi sunt protejate de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr.139), fiind interzisă reproducerea sau utilizarea lor fără acordul scris al proprietarului.

Extras din Legea nr.139

“Art. 1. (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial.
(2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.

Art. 7.  Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor.”

Orice abuz va fi adus la cunoștința autorităților, inclusiv raportare către Google pentru “duplicate content”.

2. Securitatea datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 133 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. COSÂNZEANA PROF S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor şi produselor conform ofertei curente, emiterea facturilor în numele clienţilor şi conform comenzilor acestora şi promovarea produselor prin acţiuni specifice de marketing (mail, newsletter, telefonic).
Dacă doriți să fiți clientul nostru, atunci este necesar să ne furnizați datele corecte pentru a putea identifica destinatarul produselor furnizate şi pentru emiterea facturilor pe numele dvs. (în calitate de client).

Refuzul determină imposibilitatea furnizării produselor comandate.Vă asigurăm că toate informaţiile înregistrate în sistemul nostru vor fi prelucrate doar în scopurile menționate mai sus.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Conform Legii nr. 133, beneficiați de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitati ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la [email protected]cosanzeana.md sau în scris la adresa:

In atenția:

S.C. COSÂNZEANA PROF S.R.L, Sediul mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 132.

3. Conţinut site

Fotografiile prezentate pe site au caracter informativ şi nu constituie obligativitate contractuală, putând exista diferenţe faţă de produsul real. S.C. COSÂNZEANA PROF S.R.L îşi declină răspunderea pentru orice defecţiuni tehnice sau erori de orice natură în prezentarea informaţiilor de pe site şi pentru orice posibile daune aduse utilizatorului ce ar putea decurge din aceasta.S.C. COSÂNZEANA PROF S.R.L îşi declină responsabilitatea pentru conţinutul site-urilor la care ajung utilizatorii prin link-uri de pe site-ul cosânzeana.md. Proprietarii acestor site-uri deţin exclusiv şi integral răspunderea pentru informaţiile furnizate.

4. Soluționarea litigiilor

Orice neînţelegere apărută între S.C. COSÂNZEANA PROF S.R.L şi clienţii www.cosanzeana.md va fi soluţionată pe cale amiabilă, în caz contrar apelându-se la instanţele române de judecată, din raza judetului Iasi.

Prin înscrierea pe site-ul www.cosanzeana.md  vă exprimaţi fără echivoc acordul faţă de termenii şi condiţiile prezentate mai sus, fapt ce are valoare contractuală. Respectivul contract intră în vigoare la confirmarea comenzii de către S.C. COSÂNZEANA PROF S.R.L (telefonic sau prin email).cosanzeana.md